EXPRESS KALISKI WKALISZU.PL- BEZPŁATNY MAGAZYN MIEJSKI
Express online - rok 2023


 
wkaliszu.plexpress kaliski
Zasięg: Kalisz, powiat kaliski, Nowe Skalmierzyce. Nakład: 5 tys. egzemplarzy. Dystrybucja bezpłatna w 250  punktach w Kaliszu i powiecie kaliskim.